1. MALE ORGANSKE PROIZVODNJE: INOVACIJE I TEHNIKE WEB MARKETINGA U POLJOPRIVREDI

Digitalni marketing je danas postao neizostavan deo poslovanja gotovo svake firme, pa tako i malih proizvođača organske hrane u Vojvodini. Upravo zbog toga je važno da mali proizvođači organske hrane u Vojvodini razumeju neke od osnovnih principa digitalnog marketinga kako bi mogli da promovišu svoje proizvode na internetu i ostvare veću vidljivost i prodaju. Neki od ključnih elemenata koje bi mali proizvođači organske hrane trebalo da uzmu u obzir u digitalnom marketingu su:

1. Web stranica - Važno je da proizvođači organske hrane imaju kvalitetnu i preglednu web stranicu na kojoj će biti predstavljeni njihovi proizvodi, kontakt podaci, lokacija i druge važne informacije. Web stranica bi trebalo da bude optimizovana za pretraživače kako bi se lako pronašla na internetu.

2. SEO optimizacija - SEO (Search Engine Optimization) optimizacija je proces kojim se poboljšava vidljivost web stranice na pretraživačima kao što su Google i Bing. Mali proizvođači organske hrane bi trebalo da obrate pažnju na ključne reči koje se tiču njihove delatnosti i da ih koriste na svojoj web stranici kako bi se lakše pronašli na internetu.

3. Društvene mreže - Društvene mreže, kao što su Facebook, Instagram i LinkedIn, su odličan način da se proizvođači organske hrane povežu sa svojim klijentima i potencijalnim kupcima, kao i da promovišu svoje proizvode. Važno je da se na društvenim mrežama redovno objavljuju relevantni sadržaji koji će privući pažnju ciljne grupe potrošača.

4. Email marketing - Email marketing je odličan način da se proizvođači organske hrane povežu sa svojim potrošačima i potencijalnim potrošačima i da im pošalju personalizovane poruke sa ponudama, novostima i drugim informacijama. Važno je da se prikupljaju adrese e-pošte potencijalnih potrošača kako bi se mogli slati relevantni sadržaji.

5. Google My Business - Google My Business je besplatna usluga koju pruža Google, a koja omogućava proizvođačima organske hrane da se prikažu na Google Maps i da se povežu sa potencijalnim kupcima u svojoj okolini. Važno je da se na Google My Businessu unesu tačne informacije o lokaciji, radnom vremenu i drugim važnim detaljima kako bi se potencijalni kupci lako mogli povezati sa proizvođačem organske hrane.

6. Online prodavnice - Online prodavnice su odličan način da se proizvođači organske hrane povežu sa kupcima širom sveta i da povećaju svoju prodaju. Važno je da se proizvodi adekvatno predstave na online prodavnicama, uz kvalitetne fotografije i detaljan opis proizvoda.

7. Influencer marketing - Influencer marketing podrazumeva saradnju sa influencerima, odnosno osobama koje imaju veliki broj pratilaca na društvenim mrežama, kako bi se promovisali proizvodi. Važno je da se odabere influencer koji ima sličnu ciljnu publiku kao i proizvođač organske hrane i koji će biti u stanju da predstavi proizvod na autentičan način.

8. Analitika - Konačno, važno je da se mali proizvođači organske hrane upoznaju sa alatima za analitiku, poput Google Analyticsa, kako bi pratili uspeh svojih digitalnih marketinških aktivnosti. Ovi alati omogućavaju praćenje broja poseta na web stranici, vreme provedeno na sajtu, stopu napuštanja i druge važne informacije koje će pomoći proizvođačima organske hrane da poboljšaju svoje marketinške aktivnosti i povećaju prodaju.

Ukupno, digitalni marketing nudi veliki potencijal za male proizvođače organske hrane u Vojvodini, kako bi se povezali sa potencijalnim potrošačima i ostvarili veću prodaju. Važno je da proizvođači organske hrane razumeju osnovne principe digitalnog marketinga i da koriste različite kanale kako bi se promovisali na internetu.

2. POTROŠAČKE NAVIKE U KONZUMIRANJU ORGANSKIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

Da bi se kreirala adekvatna marketing strategija neophodno je na prvom mestu razumevanje navika i ponašanja potrošača koji kupuju i konzumiraju organsku hranu. Za svaki proizvod ili grupu organskih proizvoda neophodno je utvrditi profil potrošača koji predstavlja ciljnu grupu. Što znači da je neophodno da definišemo demografske karakteristike, sociokulturne karakteristike i psihološke karakteristike ciljne grupe potrošača, a naravno ne smeju se zanemariti ni geografski kao i ekonomski faktori područja u kojem ciljna grupa potrošača živi.

Mnoga istraživanja i u svetu i u Srbiji pokazuju uticaj demografskih i sociokulturnih karakteristika potrošača na potrošnju organske hrane. Nekoliko istraživača je utvrdilo da veći procenat žena ima pozitivan stav i češće kupuje organsku hranu od muškaraca. Neka istraživanja su pokazala da porodice sa decom češće kupuju organsku hranu. Rezultati vezani za godine i obrazovanje nisu jedinstveni kada se posmatra kompletna naučno-istraživačka literatura. Različite ankete sprovedene u Srbiji dale su različite rezultate o demografskom profilu potrošača koji kupuju organsku hranu u Srbiji, što se objašnjava razlikama u metodološkom pristupu u sprovedenim istraživanjima. Stoga je važno razumeti da istraživanje potrošača nije uvek matematika gde je 2+2 jednako 4. Međutim, neke generalne smernice koje se dobijaju kroz anketna istraživanja su uvek veoma korisne i zato ih treba sprovoditi pre donošenja bilo kakve marketing strategije za određni organski proizvod ili grupu proizvoda.

Dominantni motiv za kupovinu organskih proizvoda potrošača u Vojvodini je i dalje briga o zdravlju i ukus organskih proizvoda, a mesta na kojima se kupuju su prodavnice, pijace i direktno od proizvođača. Online prodavnice su i dalje najmanje zastupljene kao mesto prodaje, ali je pandemija Covid 19 uticala da dođe do porasta njihovog značaja u odnosu na period pre pandemije. Osim toga web sajtovi i društvene mreže su sve više postale izvor informisanja i donošenja odluka o kupovini organske hrane.

Prema rezultatima istraživanja koja su vršena u toku Pandemije Covid 19 istraživači na našem fakultetu su došli do rezultata da se tokom pandemije Covid-19 broj potrošača u Srbiji koji kupuju organsku hranu online povećao za samo 3,53% u ukupnom uzorku. Međutim, ovaj porast ne treba ignorisati. Potrebno je imati na umu da je početni procenat potrošača koji kupuju organsku hranu online bio 5,28% i da je tokom pandemije taj procenat porastao na 8,81% što je povećanje od 66,67%. Pandemija je uticala na strukturu kupovine organske hrane: najviše su porasle konzumirane žitarice, brašno i testenine. Takođe, došlo je do promene u udelu konzumiranja organske hrane u ukupnoj potrošnji hrane. Promene u procenatima online kupovine, kao i u tipu i obimu potrošnje organske hrane mogu se objasniti povećanom zabrinutošću potrošača za svoje zdravlje, kao i strahom od Covid-19.

Ovo istraživanje ukazalo je na razlike u udelu konzumiranja organske hrane u zavisnosti od demografskih karakteristika potrošača koji kupuju organsku hranu online. Tokom pandemije Covid-19 u Srbiji, utvrđeno je da organsku hranu najviše konzumiraju žene, članovi Generacije X u dobi od 25 do 40 godina, potrošači koji žive u domaćinstvima sa tri ili četiri člana, oni koji imaju diplomu osnovnih studija i imaju nadprosečan prihod. Ovi pokazatelji su korisni jer predstavljaju polaznu tačku za stvaranje marketinške strategije koja bi unapredila prodaju organske hrane putem online kanala.

Dakle da sumiramo istraživanje ponašanja potrošača i primena metoda digitalnog marketinga su ključne za unapređenje prodaje organskih proizvoda u budućem periodu.